Κατάστημα Εκκλησιαστικών Ειδών

Μαυρομιχάλη 1, Καλαμάτα Τηλ. 2721023235