Κατάστημα Εκκλησιαστικών Ειδών

Μαυρομιχάλη 1, Καλαμάτα Τηλ. 2721023235
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ από το 1960

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ