Το καλάθι σας είναι άδειο.

Κατασκευή ξύλινης Προθέσεως

Κατασκευή ξύλινης ανοιγόμενης Προθέσεως στην κόγχη του Ιερού.