Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Προθήκη εικόνων τέμπλου

Ξύλινη χαρακτή προθήκη έξι εικόνων και Μυστικού Δείπνου για διακόσμηση τέμπλου. Κατασκευάζεται σε κάθε επιθυμητή διάσταση.