Απόστολος

Βιβλίο Αποστόλου, της Αποστολικής Διακονίας.