Μεγάλη Εβδομάδα - μικρό

Βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος, σε μικρό μέγεθος, της Αποστολικής Διακονίας.