Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Βιβλίο Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Αποστολικής Διακονίας.