Μηναίο μεγάλο

Μεγάλο Μηναίο, της Αποστολικής Διακονίας.