Σημαίες - είδη μνημείων - δίσκοι μνημοσύνου - κεριά - αρώματα - καμπάνες - νάματα  κ.ά.