Κουτί για λιβάνι - καρβουνάκια

Ξύλινο κουτί με σταυρό για λιβάνι - καρβουνάκια.