Θήκη προσφόρου

Κεντητή θήκη προσφόρου σε λευκό χρώμα