Εικόνα προσκυνηταριού Νο3

Ξύλινη εικόνα Αναστάσεως, για κινητό προσκυνητάρι, με φύλλο χρυσού και διπλή καφέ κορνίζα. Κατασκευάζεται σε κάθε επιθυμητή διάσταση και για όλους τους αγίους.