Νυμφίος

Νυμφίος αγιογραφημένος, ύψους 1,70 μ. Κατασκευάζεται σε κάθε επιθυμητή διάσταση.