Λαμπαδοθήκη

Αλουμινένια λαμπαδοθήκη για 16 λαμπάδες.