Κατζίο Νο1

Επίχρυσο κατζίο, ρώσικο, διαστάσεων 23x23 εκ.