Επένδυση σιδερένιου προσκυνηταριού

Επένδυση παλαιού σιδερένιου προσκυνηταριού, με ξυλόγλυπτα κομμάτια (δεξιά πλευρά).