Επένδυση σιδερένιου προσκυνηταριού

Επένδυση παλαιού σιδερένιου προσκυνηταριού με ξυλόγλυπτα κομμάτια (αριστερή πλευρά).