Κατασκευή ξύλινης Προθέσεως

No image set

Κατασκευή ξύλινης ανοιγόμενης Προθέσεως στην κόγχη του Ιερού.