Αναλαμβάνουμε την επισκευή και αναπαλαίωση εκκλησιαστικών ειδών (καντήλια, Ευαγγέλια, θυμιατά, αρτοφόρια κ.λπ.) σε συνεργασία με έμπειρους τεχνίτες, πάντα με σεβασμό στην ιστορική αξία και παλαιότητα των σκευών.