Καντηλήθρες

Καντηλήθρες στρογγυλές, τριγωνικές και αγιορείτικες.