Κηροσβέστες μπρούντζινοι

Μπρούντζινοι κηροσβέστες.