Κομποσκοίνια μαύρα

Κομποσκοίνια μαύρα σε διάφορα μεγέθη.