Κομποσκοίνια χρωματιστά

Κομποσκοίνια χρωματιστά, λεπτά, σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.