Λιβανιστήρι επινικελωμένο

Επινικελωμένο λιβανιστήρι.