Σφραγίδα προσφόρου πλαστική

Πλαστική σφραγίδα προσφόρου.