Κάλυμμα Ιερατικού Νο1

Χρυσοκέντητο κάλυμμα μεγάλου Ιερατικού, σε ασημί σιπ.