Μάκτρο κεντητό

Χρυσοκέντητο μάκτρο από απορροφητικό ύφασμα.