Θήκη επανωκαλύμμαυχου

Κεντητή θήκη επανωκαλύμμαυχου σε λευκό χρώμα.