Εκκλησιαστικά χαλιά και διάδρομοι διαφόρων διαστάσεων.