Προσκυνητάρι τοίχου

Ξύλινο χαρακτό προσκυνητάρι τοίχου. Κατασκευάζεται για οποιαδήποτε διάσταση εικόνας.