Τρισκέλι εικόνας

Τρισκέλι εικόνας, διαστάσεων 35x35x130 εκ.